Neuropsykologinen kuntoutus, aikuiset

Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen seuran tieteellisen neuvottelukunnan määritelmän mukaan "neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tavoitteena on lieventää keskushermostoperäisiä psyykkisen toimintakyvyn muutoksia tai rajoitteita sekä parantaa neuropsykologisten ongelmien heikentämää elämänlaatua. Kuntoutuksessa pyritään kognitiivisten ja käyttäytymisongelmien lievittämisen ohella tarjoamaan psykoedukaatiota ja tukemaan myös laajemmin sairastumisen jälkeistä psyykkistä ja psykososiaalista sopeutumisprosessia. Neuropsykologinen kuntoutus perustuu aina asianmukaisessa neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioituun kuntoutustarpeeseen ja siinä määriteltyihin yleisiin kuntoutustavoitteisiin."