Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Lasten ja nuorten neuropsykologisessa kuntoutuksessa tavoitteena on parantaa oppimis- ja toimintakykyä. Kuntoutuksessa pyritään lievittämään oppimisvaikeuksia ja niiden taustalla olevia neurokognitiivisia erityishäiriöitä, kehittämään kompensointikeinoja ja tukemaan kuntoutujan myönteistä kokemusta itsestään ja toimintamahdollisuuksistaan. Tavoitteisiin voidaan pyrkiä myös lapsen tai nuoren toimintaympäristöä tai oppimistilanteita muokkaamalla. Yhteistyö lapsen ja nuoren vanhempien, koulujen, päiväkotien ja muiden kuntouttajien kanssa on oleellinen osa neuropsykologista kuntoutusta.